Chào các bạn, Chúng ta lại gặp nhau trong bài số 2 tìm hiểu về sails.js. Trong bài hôm nay tui sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối sails.js với mongoDB. Tại sao tôi lại nói về mongoDB mà không phải là về SQLServer, Oracel hay MySQL rất được …

Chào các bạn, Để giới thiệu về node.js thì các bạn lên mạng search thì ra một đống, vì vậy tôi cũng không muốn viết vào trong bài làm gì, nếu có viết chắc cũng chỉ copy pate vào là xong, nhưng thôi, những cái đó các bạn google nhé. …